Home     Informatie     Tarieven     Contact     Vacature      
 

Tarieven van Tandartspraktijk Hutter, Utrecht.
Onze tarieven zijn conform de landelijke tarieven. Deze zijn vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit.

Infomedics
Onze rekeningen worden door Infomedics verzorgd. Meer informatie? Klik hier.

Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar
De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen. Bijvoorbeeld: periodiek preventief onderzoek, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht.

Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar
Voor mensen boven 18 jaar zit de periodieke controle niet in het basispakket. Volledige prothese en bepaalde verrichtingen die onder de AWBZ vallen (waaronder implantaten) worden gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Mondzorg voor alle verzekerden
De basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkundige zorg als er een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond is. Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg.

Aanvullende tandartsverzekering
Wilt u meer kosten voor de tandarts vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar.
Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar.
Let op! Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor tandartszorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Techniekkosten
Bij sommige verrichtingen worden ook techniekkosten doorberekend.
Om inzichtelijk te krijgen wat u aan techniekkosten zoal kunt verwachten, hebben wij hier een overzicht voor u gemaakt.

Klik hier om de tarievenlijst (2023) van de NZa te bekijken en/of uit te printen
 

©  Grafische producties