Home     Informatie     Tarieven     Contact     Vacature      

Onze Huisregels:

 

Nieuwe patiënten
Momenteel nemen wij geen nieuwe patiënten aan. Wij hanteren een wachtlijst.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons van maandag tot en met donderdag bereiken van 8.30 tot 15.00 uur.

Antwoordapparaat
Als u ons belt, kunt u verbonden worden met het antwoordapparaat. Luistert u de boodschap geheel af. Er kan voor u belangrijke informatie op staan.

Uw gegevens up-to-date
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens, zoals zorgverzekeraar, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Medische gegevens
Wij verzoeken u om ons bij elke behandeling te informeren over uw medische gegevens zoals medicijngebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, luizen, infecties en zwangerschap.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ons minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Voor afspraken bij de mondhygiëniste geldt minimaal een week van te voren afzeggen! Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.
Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd. De kosten voor een niet uitgevoerde behandeling bedragen €20,00 per tien minuten.

Herinneringsmails
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails. Dit is een extra service van onze kant. De in de praktijk of aan de telefoon gemaakte afspraak is bindend.

Periodieke controle
Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Over het algemeen adviseren wij om twee keer per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren. In overleg met u of op indicatie kan deze interval verhoogd of verlaagd worden. Wij hanteren een minimale frequentie van 1x controle per jaar. Wilt u dat niet? Dan wordt u als passant ingeschreven en krijgt u geen herinneringsmail voor een controleafspraak.

Mondhygiëne
Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om pijnklachten voor te zijn, verlangen wij van u een goede mondhygiëne. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Pijnklachten / spoedgevallen
Wanneer u 's ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht of een spoedgeval proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Als u later belt, is de kans dat wij u op dezelfde dag kunnen helpen aanzienlijk kleiner.

Uitloop van een behandeling
Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moet wachten tot u aan de beurt bent. Indien er sprake is van een uitloop van meer dan 15 minuten, proberen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts/ mondhygiëniste te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en zich even te melden bij de balie.

Dienst / waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, luistert u dan het antwoordapparaat geheel af. 's Avonds, vrijdags feestdagen, vakantie en in het weekend tot 22.00 uur kunt u voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend, contact opnemen met het Tandarts Bemiddelingsbureau (TBB), het telefoonnummer is 020 303 4500. Ook kunt u rechtstreeks naar de Mondzorg Poli (Bij Diakonessenhuis) bellen, het telefoonnummer is 030 303 9750. Van 22.00 uur tot 08.00 uur is de dienst uitsluitend bedoeld voor ongevallen, nabloedingen en ernstige pijnklachten.

Nota's
Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan het facturatiebedrijf Infomedics overgedragen. Infomedics factureert eerst bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt de restnota. 
Heeft u vragen over de behandelingen die vermeld staan op uw rekening dan helpen wij u graag.
Heeft u andere vragen over uw nota dan kunt u contact opnemen met Infomedics:
•         telefoonnummer: 036-2031900 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
•         website: www.infomedics.nl. Hier kunt u alles over uw rekening vinden.
•         Ook kunt u een mail sturen naar: rekening@infomedics.nl. Zet dan in het onderwerp uw betalingskenmerk.
Op de nota die u van Infomedics ontvangt, zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Zie www.infomedics.nl. Het komt erop neer dat u binnen 30 dagen de nota dient te betalen om verdere kosten te voorkomen.

Uw eigendommen
Tandartspraktijk Hutter is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

In de praktijk
Graag uw telefoon op stil of uit zetten. Niet bellen in de praktijk. Dit kan storend zijn voor de anderen.
Intimiderend of agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en kan onmiddellijke uitschrijving tot gevolg hebben.

Roken en huisdieren
Roken en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Sigaretten, kauwgom en ander afval graag in de prullenbak deponeren.

Klacht
Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Wij zijn aangesloten bij de KNMT klachtenservice. Indien u een klacht wilt indienen, dan kan dat via deze link: klachtenformulier KNMT

Suggesties
Graag horen wij suggesties of aanmerkingen naar aanleiding van uw bezoek.

 

©  Grafische producties